Language    Hakkımızda  Referanslarımız  : info@medconsakademi.com | : 0216 658 87 33  |||||

   Risk Değerlendirmesi


1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yanında 1 tek işçi çalıştıran işyerleri, siteler, apartmanlar dahi Risk Analizi yaptırmak zorundadır. Risk Analizi yaptırmamanın cezası, 3.361 TL, aykırılığın devamı halinde her ay 5.041-TL olarak belirlenmiştir. İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerinin kararlaştırılması için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi Med Akademi İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanır. Hazırlanan raporlar, Med Akademi Merkez'de 3. Göz Denetiminden geçirilerek firmalara teslim edilir. Med Akademi, her firmanın risklerine özel raporlamalar yapar. İşletmelerin tüm tehlikeleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme Raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur. Risk Değerlendirmesi sadece yasal bir gereklilik gibi görülmemeli, raporlamalar sonucunda önlenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hem ülkenin hem de işletmelerin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizde SGK'nın yayınladığı istatistiklere göre, 2012 yılında 74.871 kişi iş kazası geçirmiş ve 744 kişi hayatını kaybetmiştir. iş Kazası sonucu 2036 kişi, Meslek Hastalıkları sonucu 173 kişi olmak üzere toplamda 2209 kişi Sürekli iş göremez hale gelmiştir. Bu da toplamda ülkemiz için 23.805.250 gün iş kaybına yol açmıştır. Risk Değerlendirilmesinin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır. Ayrıca ülkemiz uluslararası arenada prestij kazanacak, iş kazası ve meslek hastalıklarının gayri safi milli hasılada yarattığı yaklaşık yüzde 3'lük kayıp Türkiye'nin kalkınması için başka kaynaklara aktarılacaktır. Med Cons, her firmanın risklerine özel raporlamalar yapar. İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur.

 Risk Değerlendirmesi

    TEKLİF AL    Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen yandaki alanları eksiksiz doldurunuz.

(*) işaretli alanların doldurulması zorunludur

 FACEBOOK/medcons


 LINKEDIN/medcons

INSTAGRAM/medcons

2017 | Her Hakkı Saklıdır | medconsakademi.com